САОПШТЕЊЕ: Конституисан нови сазив Савета за младе АП Војводине
Конститутивна седница новог сазива Савета за младе АП Војводине, којој је председавао покрајински секретар за спорт и омладину Дане Баста, одржана је данас у Покрајинској влади.

Савет је формиран с циљем подстицања и усклађивања активности које се односе на планирање, развој, остваривање и спровођење омладинске политике на територији Покрајине.

„Непосредно учешће младих у креирању омладинске, али и других јавних политика – изузетно је важно за развој целог друштва“, рекао је Баста. Он је истакао да ће Савет разматрати предлоге и препоруке свих релевантних институција које се баве младима, пратити јавне политике у областима које се тичу младих и давати мишљења приликом њиховог планирања и реализације. Задатак Савета је и то да подстиче сарадњу локалних канцеларија за младе на територији АП Војводине, као и да активно учествује у развоју међурегионалне сарадње са актерима политике за младе.

Баста је изјавио да Покрајински секретаријат за спорт и омладину из године у годину увећава свој буџет и за подршку програмима омладинске политике, јер је свако улагање у младе – улагање у будућност.

У рад  Савета, који има 11 чланова, укључени су представници покрајинских секретаријата, републичких институција, канцеларија и центара за младе, студентских организација, као и млади.

На конститутивној седници усвојен је пословник о раду, чланови су упознати са радом прошлог сазива, а разговарало се и о плановима и приоритетима у даљем раду.