Традиционалне акције Јавног комуналног предузећа „Други октобар“
Јавно комунално предузеће "Други октобар" Вршац , традиционално спроводи акције и више времена посвећује, у априлу и октобру месецу, уређењу сваког градског реона, а у последње време и насељених места. Већина суграђана се правилно води сугестијама и акцијама ЈКП "Други октобар", те не загађују простор отпадом, већ се држе одређених правила што се тиче истог.


„Имајући разумевања за појачане потребе грађана за одлагање кабастог, грађевинског и зеленог отпада, постоје две могућности за решавање наведног проблема. Прва могућност је одношење отпада на Градску депонију (радно време од 06-18 часова, свакодневно) без накнаде у количини једне аутоприколице, а друга је најава изношења наведених врста отпада испред куће или код најближег контејнерског места, на телефон 013 440800 (централа, а потом бирате тастер 5).Eкономски најисплативијe je да сав прикупљени рециклабилни амбалажни отпад, који сматрате непотребним, предате у одељење рециклаже на Градској депонији и на томе зарадите, по важећем ценовнику и тржишним ценама. Драги суграђани и корисници наших услуга, хвала вам на разумевању и сарадњи на заједничком решавању комуналних проблема и изградњи здравих навика становања у Вршцу", обавештава ЈКП „Други октобар" .


Град Вршац