Служба рециклаже ЈКП „Други октобар“ унапређује примарну селекцију отпада
Служба рециклаже ЈКП "Други октобар", током 2023. године, забележила је значајан раст у откупу и продаји рециклажног материјала од физичких и правних лица. Укупно је продато 4200 тона рециклажног материјала, што обухвата картон, папир, гвожђе, лим, лименке, стакло и друге материјале.


Главни фокус био је на праћењу и успостављању примарне селекције отпада, што је значајно унапредило стандарде наше депоније и услуге изношења смећа. Тренутно се примарна селекција отпада спроводи у два насеља у граду - Маргитском насељу и насељу Стакленик, путем система две канте.


Прва фаза примарне селекције подразумева одвајање отпада на месту настанка на суви и мокри отпад у домаћинствима и пословним објектима. Суви отпад обухвата различите врсте пластичних производа, папир, картон, стиропор, тетрапак амбалажу, метал, текстил и обућу. Мокри отпад укључује остатке хране, воћа и поврћа, траву, цвеће, земљу, лишће, пепео, као и физиолошки отпад попут пелена и хигијенских уложака.


Друга фаза - секундарна селекција - обухвата транспорт сувог отпада од места настанка до Центра за завршну селекцију.


Трећа фаза обухвата завршну селекцију сувог отпада у сортирном центру. Отпад се разврстава према материјалу и начину рециклаже, при чему се одваја отпад који се може поново прерадити од оног који није употребљив.


Град Вршац