Усвојена Одлука о буџету Града Вршца за 2024. годину
Скупштина Града Вршца усвојила је Одлуку о буџету Града Вршца за 2024. годину. Укупан буџет, по свим изворима финансирања за 2024. годину износи 3.032.000.000 динара динара.

Највећи удео у приходима биће од пореза на зараде, пореза на имовину, прихода од самодоприноса, прихода од закупа пољопривредног земљишта и трансфера од виших нивоа власти.

Структура расхода и издатака, израђена је према организационој, функционалној, економској, програмској класификацији и према изворима финансирања.


Током обраћања присутним одборницима градоначелница Вршца Драгана Митровић навела је најзначајније инвестиционе пројекте планиране буџетом за 2024. годину.


То су:

– Опремање, инфраструктуром, дела северне индустријске зоне у Вршцу – прва фаза. У 2024. години планирано је да се издвоји 43.760.600 динара за наведени пројекат, веома важан за будући економски развој града, који је започет у 2023. години. Укупна вредност инвестиције износи 244.360.000 динара.

– Изградња и реконструкција улица, путева и других јавних површина. За наведено, у плану је да се издвоји 73.789.452 динара, а за текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељено је 110.000.000 динара.

– Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова коју спроводи Град Вршац. За наведено, у плану је да се издвоји 4.500.000 динара, удруживањем средстава из буџета Града Вршца и буџета Републике Србије.


– Изградња линије муља по систему Кључ у руке. За наведено, опредељено је 124.500.000 динара. Укупна вредност пројекта је 343.573.122 динара.


– Реконструкција кружне раскрснице улица Дејана Бранкова, Боре Костића, Живе Јовановића и Филипа Вишњића, износиће 51.364.166,00 динара. Овај пројекат се суфинансира средствима Управе за капитална улагања у износу од 27.514.165,80 динара. Закључен је уговор са извођачем и очекује се почетак радова. Реконструкција ове раскрснице је веома важна, јер се на њој укрштају државни путеви са градским саобраћајницама. Изградњом кружног тока обезбедиће се рационалније, брже и безбедније одвијање саобраћаја.


– Завршетак започетих радова по пројектно техничкој документацији и грађевинској дозволи за школску фискултурну салу у насељеном месту Уљма. Пројектована вредност ове инвестиције је 131.070.174 динара. За реализацију овог пројекта Управа за капитална улагања АПВ, доделила је Граду Вршцу 50.000.000,00 динара на име суфинансирања.


– Радови на одржавању крова и постојећег громобрана на згради Народног Позоришта Стерија. Вредност инвестиције је 9,6 милиона динара и средства су добијена из буџета АПВ. Поред улагања у програмске активности установа културе, улаже се и у инфраструктуру, односно објекте културе.

 – Изградња капеле у насељеном месту Потпорањ, износ 6.000.000,00 динара. – Изградња спортског терена у насељеном месту Парта, износ 4.200.000,00 динара.

Фото-еВршац