За пошумљавање у АП Војводини додељено 72,1 милион динара
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство организовао је данас доделу уговора укупне вредности 72,1 милион динара за пошумљавање и мелиорацију деградираних шума на територији АП Војводине.

Уговоре је уручио помоћник ресорног секретара Саша Стевановић, који је овом приликом истакао да је циљ реализације годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме повећање и побољшање стања шума у АП Војводини.


„За мелиорацију деградираних шума определили смо 61 милион динара за укупну површину од 406 хектара, а за подизање нових шума, на укупној површини од 64 хектара, издвојили смо 20 милиона динара, од чега је утрошено 11,1 милиона“, изјавио је Стевановић, који је истакао да су шуме на подручју Војводине неравномерно распоређене, али да је, по последњим мерењима, готово 8,1 одсто површине пошумљено.


Он је рекао да ресорни секретаријат редовно пружа подршку у овој области и додао да ће и наредне године бити опредељена средства за пошумљавање, мелиорацију, расадничку производњу, као и за нове мере – заштиту шума од пожара и за шумске путеве. Уговори су уручени Јавном предузећу „Војводинашуме“, предузећу „Мичелини“ и српском православном манастиру Гргетегу.


Извршни директор за шумарство, екологију и развој у „Војводина шумама“ Марко Маринковић истакао је да је то јавно предузеће, као највећи корисник шума на територији АП Војводине, добило средства и за пошумљавање и за мелиорацију.


„Подизаће се нове површине под шумама, али тренутно је још значајнија мелиорација шума како би се поправило оно што је нарушено током невремена у јулу. Начињена је велика штета на шумским комплексима, нарочито у околини Новог Сада, на подручју Бегеча и Бачке Паланке, укупне површине од готово 1.500 хектара, који морају без одлагања да се санирају како дрвни остатак не би пропао и довео до других последичних процеса“, рекао је Маринковић и нагласио да је штета нанета у еколошком, али и економском смислу, и да ће добијена средства знатно помоћи да се шуме ревитализују.


Он је казао да су у Јужној Бачкој, која је претрпела највећу штету у невремену, највише погођене тополе, и да ће нове саднице бити на истим стаништима на којима су биле и раније.Влада Војводине