ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА ГРАДА ВРШЦА
Председник Скупштине Града Вршца др Предраг Мијатовић заказао је за 28. октобар редовну 21. седницу локалног парламента. Одборници ће заседати у Великој сали Градске куће, а седница почиње у 9 сати.  

Дневни ред седнице:  

1. Доношење Одлуке о Другом ребалансу буџета Града Вршца за 2022. годину.

  2. Доношење Одлуке о усвајању Плана развоја Града Вршца 2022-2028.

  3. Доношење Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији града Вршца.  

4. Разматрање Годишњег извештаја о раду Предшколске установе „Чаролија“ Вршац за радну 2021/2022. годину.  

5. Разматрање Годишњег плана рада Предшколске установе „Чаролија“ Вршац за радну 2022/2023. годину.

  6. Доношење Одлуке о јавном водоснабдевању.

  7. Доношење Одлуке о давању сагласности на коначан нацрт Анекса број 2 Јавног уговора о јавно-приватном партнерству за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне, путне инфраструктуре на територији града Вршца са јавним плаћањем (накнадом за доступност инфраструктуре) број 404-98/2019-ИВ-09.  

8. Доношење Одлуке о давању сагласности на пројекат препарцелације кп бр. 9685/22, 9685/23, 9685/24, 9685/25, 9685/26, 9685/27, 9685/28, 9685/29, 9685/30, 9685/31, 8911/2, 8910/3, 9686/1, 9686/2, 9686/3, 9686/4, 9686/5, 9686/6, 9686/10, 9686/11, 9686/12, 9686/13, 9686/14, 9686/15, 9686/16, 9686/17, 9686/18, 9686/19 и 9686/20 KО Вршац.

  9. Доношење Одлуке о покретању поступка прибављања у јавну својину Града Вршца катастарске парцеле број 4293 KО Вршац непосредном погодбом.  

10. Доношење Одлуке о покретању поступка прибављања права службености колског и пешачког пролаза на катастарској парцели број 1 у корист катастарске парцеле број 3 KО Гудурица.  

11. Доношење Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за аеродром и Ваздухопловну академију у Вршцу и Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за аеродром и Ваздухопловну академију у Вршцу на животну средину.  

12. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за прву годину гарантног периода -од октобра 2020. године до септембра 2021. године-.  

13. Разматрање и доношење Решења о именовању чланова Градског Савета родитеља Града Вршца.  

14. Разматрање и доношење Решења о изменама Решења о именовању чланова Школског одбора ШОСО «Јелена Варјашки» у Вршцу.  

15. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије «Борислав Петров Браца» у Вршцу.  

16. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Паја Јовановић» Вршац.  

17. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе «Вршац» у Вршцу.  

18. Разматрање и доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Жарко Зрењанин» у Избишту.  

Извор: pancevoinfo.rs