Замена знакова на саобраћајницама у општини Пландиште
Oпштинa Пландиште у сарадњи са Јавним предузећем "Путеви Србије", интензивно спроводи радове на постављању и замени вертикалне саобраћајне сигнализације на деловима локалних и магистралних саобраћајница.

Замена вертикалне саобраћајне сигнализације спроводи се на деоници пута Пландиште – Јерменовци.


Постављање недостајуће саобраћакне сигнализације и замена дотрајалих знакова спроводи се у склопу наставка реализације пројекта санације путне инфраструктуре на територији Општине Пландиште.

Фото-еВршац