Активности Националног савета словачке националне мањине у години јубилеја

Национални савет словачке националне мањине ове године обележава јубилеј, 20 година од оснивања. Као највише тело Словака у Републици Србији, Национални савет има задатак да сарађује са министарствима у Влади Републике Србије, а затим и са Владом Војводине и локалним самоуправама.

Од како је конституисан нови сазив Савета одржана су четири састанка на којима су оформљени и одбори за информисање, образовање, културу и службену употребу словачког језика и писма.

За председницу Националног савета словачке националне мањине тада је изабрана Душанка Петрак из Ковачице која је истакла за портал „Банатки лет 1928.“ да су одређене активности свих одбора које ће бити реализоване до краја ове године.

-Што се тиче одбора за образовање, циљ нам је да побољшамо квалитет образовања, како наших ученика тако и да се обезбеде бољи услови за рад професорима који изводе наставу на матерњем, словачком језику- истакла је Петракова и додала да се активности односе и на превођење уџбеника, тестова и свега што је неопходно како би се настава на словачком одвијала без проблема.

Када су у питању активности одбора за културу, председница Националног савета словачке националне мањине истиче да је планирано одржавање низа манифестација које негују словачку традицију, обичаје и културу.

У питању су манифестације које имају дугу традицију попут Кобасицијаде у Бачком Петровцу, Белом Блату и Падини. Међу манифестацијама су и бројни фестивали, који имају традицију дугу осам и више година.

-То је само један део богатог културно-уметничког програма у чијој организацији учествује Национални савет словачке националне мањине. Словачке народне свечаности нас очекују средином августа у Бачком Петровцу и то је једна од веома значајних манифестација за словачки народ у Војводини и Србији- истакла је Душанка Петрак.

Подједнако активан је и одбор за информисање Националног савета словачке националне мањине и то кроз информисање путем недељника „Хлас људу“ чији су оснивачи.

Како је истакла Петракова, Савет помаже модернизацију, те ће од ове године поменути недељник бити и у електронској форми. Такође, биће расписани и конкурси намењени младима али организоване и бројне обуке и семинари за запослене. 

Пројекат „Традиција војвођанских Словака“ суфинансира Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АП Војводине. Ставови изнети у подржаном пројекту нужно не изражавају ставове органа који је делио средства. 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny oslavuje tento rok jubileum, 20 rokov od svojho založenia. Národná rada ako najvyšší orgán Slovákov v Srbskej republike má za úlohu spolupracovať s ministerstvami vlády Srbskej republiky, následne s vládou Vojvodiny a miestnymi samosprávami.

Od konštituovania nového zvolania Rady sa uskutočnili štyri zasadnutia, na ktorých boli vytvorené výbory pre informácie, vzdelávanie, kultúru a úradné používanie slovenského jazyka a abecedy.

Za predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bola vtedy zvolená Dušanka Petrak z Kovačice, ktorá pre portál „Banatki let 1928“ upozornila, že činnosť všetkých výborov je určená a bude sa realizovať do konca tohto roka.

- Pokiaľ ide o pedagogickú radu, naším cieľom je skvalitniť vzdelávanie našich študentov a poskytnúť lepšie pracovné podmienky pre profesorov, ktorí vyučujú v rodnom slovenskom jazyku - upozornila Petraková a dodala, že aktivity sa týkajú aj prekladateľstva. učebnice, testy a všetko, čo je potrebné, aby vyučovanie v slovenčine prebiehalo bez problémov.

V súvislosti s činnosťou výboru pre kultúru predseda Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny upozorňuje, že v pláne je séria podujatí na pestovanie slovenských tradícií, zvykov a kultúry.

Sú to prejavy, ktoré majú dlhú tradíciu, ako napríklad Kobasicijada v Báčskom Petrovci, Beli Blate a Padine. Medzi prejavmi sú početné festivaly, ktoré majú tradíciu osem a viac rokov.

- Je to len jedna časť bohatého kultúrneho a umeleckého programu, ktorý organizuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Slovenské ľudové slávnosti nás čakajú v polovici augusta v Báčskom Petrovci a sú to jedno z najvýznamnejších podujatí pre Slovákov vo Vojvodine a Srbsku - upozornila Dušanka Petrak.

Rovnako aktívny je aj informačný výbor Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny prostredníctvom týždenníka „Hlas ljudu“, ktorého sú zriaďovateľmi.

Ako podotkla Petraková, Rada pomáha modernizácii a od tohto roku bude spomínaný týždenník v elektronickej podobe. Vyhlásené budú aj súťaže určené pre mládež, ale budú sa organizovať aj početné školenia a semináre pre zamestnancov.

Projekt "Tradícia vojvodinských Slovákov" je spolufinancovaný Pokrajinským sekretariátom pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami AP Vojvodiny. Názory vyjadrené v podporenom projekte nemusia nevyhnutne vyjadrovať názory orgánu, ktorý prostriedky rozdelil.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *