ЕВО ГДЕ ЈЕ НАЈБОЉЕ ДА СЕ КУПАТЕ У ЈУЖНОМ БАНАТУ: БЕЛА ЦРКВА НА ПРВОМ МЕСТУ
Завод за јавно здравље Панчево сваког лета контролише квалитет воде у градским базенима и на свим јавним купалиштима на територији целог Јужног Баната.

Досадашњим анализама утврђено је да је најбоља вода за купање на белоцркванским језерима, која, иначе, представљају највећу туристичку атракцију тог дела Војводине. По квалитету воде потом следи купалиште Шљункара код Kовина, док је вода на Градском језеру у Вршцу, иако изгледом замућена, такође микробиолошки исправна за купање и рекреацију. Таквог је изгледа јер има термоминерална својства.

Извор: blic.rs