ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ
Републички завод за статистику објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству пописивача да у периоду од 22. јула до 5. августа

2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода: stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs. Општи услови које кандидат треба да испуни: ► држављанство Републике Србије; ► пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији; ► најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве; ► стечено најмање трогодишње средње образовање; ► да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни: ► познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) - предвиђено је тестирање кандидата; ► могућност приступа интернету током периода ангажовања. Детаљније информације о задацима пописивача и процедури за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода.

Извор: vrsac.com