ЈАБУКА, ДОЛОВО И БАНАТСКО НОВО СЕЛО ДОБИЛИ НОВЕ АТАРСКЕ ПУТЕВЕ
Александар Стевановић, градоначелник Панчева обишао је завршене атарске путеве у Долову, Банатском Новом Селу „Велику долину“ и Јабуци.

Град Панчево и Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој сваке године издвају средства за изградњу и реконструкцију атарских путева, како би пољопривредницима олакшали прилаз до поседа, тј. њива.

„Сви атарски путеви на територији нашег града су од изузетног значаја.

У протеклом периоду смо доста разговарали са нашим пољопривредницима, с удружењима пољопривредника у нашем граду и слушали шта им је потребно, како би им омогућили да обављају пољопривредну производњу што једноставнији и што ефикасније. Kао што смо и обећали почетком године, радови на атарским путевима у три катастарске општине су завршени. У Банатском Новом Селу је урађено више од 3 км атарског пута, у Долову око 4.5 км, а у Јабуци је урађен атарски пут у дужини од скоро 1.5 км. Циљ нам је унапређење услова за бављење пољопривредом, што је нарочито важно за побољшање квалитета живота људи у руралним срединама на територији града Панчева. Заједно са АП Војводином, на чијем конкурсу смо учествовали, обезбедили смо средства за уређење атарских путеве на територији града Панчева“ рекао је Стевановић.

Укупна вредност радова свих путева по атарима насељених места града Панчева који су урађени ове године, а средства обезбеђена прошле, је скоро 66 милиона динара са ПДВ-ом, 20 милиона динара су средства АП Војводине, а остала средства су издвојена из буџета Града.

Градоначелник Панчева је нагласио: „У овој години издвојена су средства за нове атарске путеве. Град Панчево је издвојио скоро 29 милиона динара, а на Покрајинском конкурсу за атарске путеве добили смо максимални износ средстава који износи тачно 19.800.000 динара. У току је јавна набавка и радиће се путеви у Kатастарској општини Панчево, јер се у разговору са председницима месних заједница и удружењима пољопривредника дошло до закључка да се у атару KО Панчево дуже време није улагало у атарску путну инфраструктуру. Планирано је да се ураде деонице укупне дужине око 6.5 км. Такође, радиће се и отресишта на крајевима атарских путева, где се атарски пут спаја са саобраћајницама. Ове године смо издвојили средства за 2 отресишта која су веома важна због безбедности у сабраћају, јер ће спречити да се механизацијом износи земља из атара на саобраћајницу, што је до сада био чест случај. Рехабилитација и реконструкција атарских путева постали су већ редовна активност града Панчево и Секретаријата за пољопривреду, а верујем да ће у будућности тако бити и са отресиштима“.

Атарски путеви се раде у договору са пољопривредим удружењима, на захтев скупштина месних заједница, јер су од изузетног значајна за пољопривреднике и један је од приоритета локалне самоуправе. Средства за изградњу атарских путева град Панчево обезбеђује од наменских средстава од закупа државног пољопривредног земљишта, али и захваљујући средствима конкурса АП Војводине, за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта.

Извор: pancevo.rs