Јавни позив за студентску летњу праксу
Студентска летња пракса намењена је студентима основних, мастер, специјалистичких и докторских студија на факултетима и високим струковним школама (државним и приватним) у Републици Србији.


– Мера „Студентска летња пракса“ у 2024. години омогућава студентима једномесечну практичну обуку код послодаваца током јула месеца 2024. године и месечну новчану накнаду у нето износу од 25.000,00 динара током трајања праксе, наводи се на градском сајту. Послодавци који су на располагању за обављање „Студентске летње праксе “ у 2024 су:

Градска управа града Панчева, Народни музеј Панчево, Туристичка организација града Панчева, ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, Завод за заштиту споменика културе Панчево, Општа Болница Панчево, Дом за омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево, Дом културе „Кочо Рацин“ Јабука  и ЈКП „Грејање“ Панчево.


Студенти имају могућност да сами предложе другог послодавца (чије је седиште на територији града Панчева) код кога би желели да обаве студентску праксу, уз прибављено мишљење и сагласност предложеног послодавца.

Штампане пријаве са наведеном документацијом се подносе искључиво у Услужном центру Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра И број 2-4 26000 Панчево, Секретаријат за привреду и економски развој, са назнаком „Студентска летња пракса у 2024“.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 20. мај 2024. године.