ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА „ВЕТРОПАРК ЦРЕПАЈА“
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине, саобраћај и енергетику, имовинско правне и инспекцијске послове Општине Ковачица оглашава излагање на јавни увид плана детаљне регулације за „Ветропарк Црепаја“-  нацрт плана – и извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације за „Ветропарк Црепаја“ на животну средину.