ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ – ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ ЦЕНА ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ

Обавештавају се грађани општине Пландиште да је ЈП „Полет“ Пландиште дана 16.11.2022. године поднео захтев за давање сагласности на предлог одлуке о промени цена комуналних услуга: одношење смећа, зимско одржавање улица и путева и услуге одржавање зеленила број 1-203/ 2020 од 15.11.2022. године. У прилогу се налази одлука о промени цена комуналних услуга.

Трајање јавног увида је 15 дана од дана објављивања.

Више информација на линку: