ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА ДОБИЛА СРЕДСТВА ЗА УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ
Општина Бела Црква ће у 2022. години, заједно са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, издвојити је 10.285.714,29 динара за уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на својој територији.

По конкурсу Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2022. години општини Бела Црква одобрено је 4.285.714,29 динара, а општина учествује са 6 милиона динара.

Општина Бела Црква ће у 2022. години, заједно са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, издвојити је 10.285.714,29 динара за уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на својој територији.

Извор: blic.rs