Пријаве за бесплатан боравак пензионера у бањама
Од почетка нове године, почеле су пријаве за бесплатан боравак (рехабилитацију) пензионера у бањама. Могућност пријаве имају сви пензионери, који имају пензију до 39.850 динара, а немају друга лична примања (по основу запослења или ангажовања за обављање послова, по основу уговора о делу и привремених и повремених послова).


Чланство у организацијама корисника пензија није услов за коришћење овог права. За пријаве за бесплатан боравак у бањама, потребно је са собом понети последњи чек од пензије, захтев и по могућности доставити медицинску документацију.


Пријаве за упућивање на рехабилитацију подносе се Општинском удружењу пензионера Опово, односно одбору корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник пензије има пребивалиште, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој организацији корисника пензија или најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.